تبلیغات
-->
.: سلام به شما بازدیدکننده عزیز :.

.: برای برداشته شدن پرده سیاه و مشاهده وبلاگ روی یکی از بنرهای زیر کلیک کنید :.

This Code Edited By : www.java20.mihanblog.com

Your browser does not support inline frames or is currently configured not to display inline frames.


configured not to display inline frames.


آیا برای مرگ آماده ای؟ - زندگی ابدی
آیا برای مرگ آماده ای؟

کشتار وسیع دولت ایران

زندگی ابدی

پنجشنبه 21 آبان 1388

"بررسی امکان وجود زندگی پس از مرگ"
دکتر علوی تبار با اشاره به این که امروزه با توجه به نقدهای جدی بر عقلانیت حداکثری جایگاه دفاع از آن سخت متزلزل شده با رویکرد عقلانیت مدرن امکان وجود زندگی پس از مرگ را بررسی کرد .
قبل از پاسخ به این سوال که آیا زندگی پس از مرگ وجود دارد یا خیر ؟ باید دو پیش فرض را در نظر گیریم .
1- آیا موجودی با قدرت بی نهایت وجود دارد؟ (آیا خدایی هست؟)عقلانیت مدرن پاسخ های فراوانی در تایید و یا نفی این موجود داده است .پاسخ مثبت به این سوال اولین قدم برای رسیدن به امکان وجود زندگی پس از مرگ است
۲- ماهیت انسان انسان باید موجود ویژه ای باشد تا پس از فنا جسم باز بتواند به حیات خود ادامه دهد .پذیرش یک "عنصر غیرمادی (روح)"در انسان لازمه پذیرش زندگی پس از مرگ است .در فلسفه سنتی ما دو بدن برای انسان قائلند: ۱-جسم مادی که تغییر وتحول می پذیرد و ۲-جسم مثالی که تغییر و تحول نمی پذیرد با مرگ علاقه روح به جسم مادی از بین میرود و آنرا ترک می کند ولی علاقه اش به جسم مثالی از بین نمی رود و با آن تا قیامت زندگی می کند.
آیا مطالب فوق با عقلانیت مدرن سازگاری دارد ؟ در عقلانیت مدرن مهم این است که مساله طرح شده با عقلانیت مغایر نباشد نه آنکه حتما بتوان آنرا اثبات نمود زیرا عقل در گرو موقعیت است ضمن این که باید توجه کنیم عقلانیت مدرن یک نوع رویکرد است یک نوع زاویه دید نه یک نوع نتیجه گیری و پاسخ. با رویکرد مدرن نیز ممکن است به یک پاسخ کاملا سنتی برسیم دو نفر با رویکرد عقلانییت مدرن در پاسخ به مساله ای ممکن است به جواب های متفاوتی برسند به طور مثال در رابطه با پلورالیسم دینی یکی به این نتیجه برسد که فقط یک دین راه رسیدن به خدا را مشخص میکند و دیگری بگوید همه ی ادیان ما را به سمت خدا راهنمایی میکند .که هیچکدام از این نتیجه گیری ها به معنی دور شدن از عقلانیت مدرن نیست.کلا در چارچوب عقلانیت انتقادی عنصر غیر مادی مغایرتی با عقلانیت ندارد .ولی باید توجه کنیم دادن پاسخ مثبت به سوال های فوق فقط امکان وجود زندگی پس از مرگ را اثبات میکند نه وجود آن را. پدیده های مختلفی هستند که امکان وجودشان هست ولی وجود ندارند در نتیجه" امکان بر وجود دلالت نمی کند "

حال باید پاسخ دهیم اگر زندگی پس از مرگ امکان پذیر است آیا تحقق پیدا میکند ؟
دو گونه استدلال وجود دارد :۱-استدلال فلسفی پیشینی و ۲- استدلال فلسفی پسینی (مبتنی بر تجربه)
1. هر دو گونه استدلال در فلسفه مدرن وجود دارد " دکتر شریعتی" میگوید نه تنها زندگی پس از مرگ ممکن است بلکه ضروری است . انسان عبث آفریده نشده و برای هدفی به این جهان آمده . آدریناس از این هدف با عنوان "سعادت" یاد می کند او معتقد است که همه ی عوامل برای رسیدن به سعادت در این جهان (هر چیزی که مصداق سعادت در نظر بگیریم) ناقص و نا پایدار است حتی درک کامل خداوند نیز که بالاترین مرتبه سعادت است در این جهان امکان پذیر نیست در نتیجه باید به انسان فرصتی داده شود تا به این سعادت(هدف غایی)برسد .
2- "علامه مجلسی" معتقد به یک استدلال اخلاقی برای زندگی پس از مرگ بود.مردم عامی ابتدا دنیای پس از مرگ را اثبات میکنند و بعد به اخلاقیات رو می کنند ولی "علامه مجلسی" با اثبات اخلاق دنیای پس از مرگ را اثبات می کند یکی از پایه های اصلی اخلاق در فلسفه "علامه مجلسی" زندگی پس از مرگ است که عقل عملی آن را تایید می کند "علامه مجلسی" معتقد است شما به خیر اخلاقی نمی رسید مگر این که از قواعد عام اخلاقی پیروی کنید به علاوه دست یابی به این خیر اخلاقی در این دنیا قابل حصول نیست بنابراین اگر خواهید به این خیر برسید این فرصت ضروری است
استدلال سوم ریشه در افکار "افلاطون"دارد.نفس ذاتش غیر مادی است ولی برای انجام دادن فعل نیاز به ماده دارد اما روح هم ذاتش غیر مادی است و هم برای انجام فعل نیاز به ماده ندارد و می تواند با از بین رفتن نفس به حیات خود ادامه دهد.
با پذیرش "فنا ناپذیری " روح در واقع ادامه حیات پس از مرگ را قبول کرده ایم .و اما استدلال فلسفی پسینی مبتنی بر تجربه است با توجه به گفته های کسانی که تجربه مرگ موقت و حیات مجدد را داشتن.یا کارهایی که امروز با عنوان فرا روان شناختی (ارتباط با ارواح)انجام میگیرد .اگر عقل ما تعدیل شده و حداکثری نباشد می توان شواهد فراوانی برای زندگی پس از مرگ یافت .
اما نکته ی بسیار مهم این است که زندگی پس از مرگ فقط مجرایی از استدلالهای فیلسوفانه وخشک نیست حداقل فایده باور به زندگی پس از مرگ این است که انسان در این جهان هدف خود را قدرت ثروت منزلت اجتمایی .... قرار نمی دهد بلکه یک عنصر قوی برای اراده ی مومنانه زیستن دارد.
"خدایا!کمک کن باور به زندگی پس از مرگ زمامداران ما را از مستی قدرت خارج کند."یكی از اصول جهان بینی اسلامی كه از اركان ایمان مذهبی نیز محسوب می شود اصل ایمان به زندگی جاوید وحیات اخروی است.ایمان به معاد شرط مسلمان بودن و منكر آن از زمره مسلمانی خارج ت.پیامبران الهی پس از اصل توحید مردم را به ایمان به جهان دیگر و معاد دعوت كرده اند.در قرآن كریم نیز صدها آیه به عالم پس از مرگ و مسائل پیرامون آن اختصاص یافته و اعتقاد به آن یكی از اصول مهم اسلام برشمرده شده است.

مكاتب الهی بویژه اسلام حیات انسان را به ۲دوره ناپایدار (دنیا) و پایدار و جاوید(آخرت) تقسیم می كند و سعادت انسان را در گرو ایمان حقیقی به زندگی پس از مرگ دانسته اند. باور و ایمان به حیات پس از مرگ انگیزه ای است كه انسان الهی اعمال و نیات خود را نیكو سازد و از اندیشه ها و اعمال بد پرهیز كند.
از نظر اسلام؛ مرگ، نیستی و نابودی نیست، بلكه انتقال از عالمی به عالم دیگر است و پس از مرگ نیز حیات انسان به گونه ای دیگر ادامه می یابد.آنچه شخصیت واقعی انسان را تشكیل می دهد و «من» واقعی او محسوب می شود بدن و جهازات بدنی او نیست، بلكه به تعبیر قرآن «نفس» و «روح» اوست كه از نظر مقام و مرتبه وجودی در افقی مافوق ماده و مادیات قرار دارد.یكی دیگر از اعتقادات اسلامی ذیل عقیده به معاد باور داشت برزخ و مرحله حائل میان زندگی دنیا و حیات جاوید آخرت است.برخی باورهای اسلامی می پندارند؛ انسان با مردن پایان می پذیرد، یعنی پس از مرگ دیگر شعور و ادراك و سرور و رنجی در كار نیست تا آنگاه كه قیامت كبری برپا شود و انسان حیات مجدد یابد ولی آیاتی كه صراحتاً حیات بلافاصله پس از مرگ را بیان می كنند دلیل قاطعی بر رد این نظریه است. همچنین از نظر قرآن كریم هیچ كس در فاصله مرگ و قیامت كبری در خاموشی و بی حسی فرو نمی رود. یعنی چنین نیست كه انسان پس از مردن در حالی شبیه بیهوشی فرو رود و هیچ چیز را احساس نكند تا روز حشر و قیامت كبری برپا شود.بنابراین مطابق آنچه از آیات و روایات برمی آید در عالم برزخ حیات انسان ادامه می یابد و در این مرحله عقیده و ایمان افراد مورد پرسش قرار می گیرد و خیرات و مبرات وحسنات جاوید همچون هدیه ای موجب سرور و شادمانی ارواح فوت شدگان می شود.

نتیجه این كه حیات دنیا و آخرت از یكدیگر جدا نیستند و بذر زندگی پس از مرگ در این دنیا به دست خود انسان كاشته می شود و سرنوشت اخروی انسان توسط خودش در دوران زندگی دنیایی تعیین می شود و رقم می خورد.براین اساس ایمان و اعتقاد پاك به جهان دیگر وحیات اخروی موجب می شود انسان با نیت پاك ومنزه از مكر و حقد وكینه به دنبال ساختن زندگانی جاوید توأم با نیك بختی باشد و ظلم و دروغ و تهمت و خیانت و فتنه انگیزی و...را مانعی جدی در راه تحقق آن بداند.بنابراین عقیده به معاد از سویی ملازم انگیزه های عالی اخلاقی، ذوقی، مذهبی و الهی است و از سوی دیگر با پرهیز از گناه و دوری از غرایز نفسانی همراه است.انسان مؤمن به معاد سعی خود را جهت كشف و رشد قابلیت های یك زندگی جاوید به كار می بندد و برنامه زندگی دنیایی خود را با نظام ایمان و عمل صالح تنظیم می كند و چنین انسانی هرگز مرتكب جنایت، فتنه انگیزی، فسق و فجور نخواهد شد، چرا كه یقین دارد مجازات و مكافات اخروی تجسم اعمال زشت او و نعیم و پاداش آخرت نتیجه اعمال نیك او در همین دنیاست و انسان پس از مرگ جز با كردار خویش قرین نمی گردد.

هر دم از عمر می رود نفسی چون نگه می كنم نمانده بسی
ای كه پنجاه رفت و در خوابی‎ مگر این پنج روز دریابی
خجل آن كس كه رفت و كار نساخت‎ كوس رحلت زدند وبار نساخت
عمر برف است و آفتاب تموز‎ اندكی مانده، خواجه غره هنوز
هر كه آمد عمارتی نوساخت رفت و منزل به دیگری پرداخت
برگ عیشی به گور خویش فرست كس نیارد زپس تو پیش فرست
هر كه مزروع خود بخورد به خوید وقت خرمنش خوشه باید چید
ای تهیدست رفته در بازار ترسمت بر نیاوری دستار
سوال: آیا چیزی به عنوان "زندگی پس از مرگ" وجود دارد؟

جواب: کتاب مقدس قرآن می فرماید: "انسان که از زن زائیده می شود، قلیل الایّام و پر از زحمات است. مثل گل می روید و بریده می شود، و مثل سایه می گریزد و نمی ماند.... اگر مَرد بمیرد، بار دیگر زنده شود

به مانند ایوب، این سؤال تقریباً ذهن همۀ ما را به خود مشغول کرده است . واقعاً پس از مرگ چه اتفاقی می افتد؟ آیا به همین سادگی از بین خواهیم رفت و دیگر وجود نخواهیم داشت؟ آیا پس از مَرگ به زمین خواهیم برگشت تا به اهداف شخصی عالی تری برسیم؟ آیا پس از مَرگ، همه به یک جا می روند و یا اینکه افراد مختلف به مکان های متفاوت منتقل خواهند شد؟ آیا واقعاً چیزی به نام بهشت و جهنم وجود دارد، و یا اینکه همۀ این ها توهّمات ذهنی هستند؟

کتاب مقدس قرآن نه فقط حیات پس از مرگ را تأئید می کند، بلکه آن را جاودانی و بسیار پر جلال توصیف می نماید: "بلکه چنانکه مکتوب است: "چیزهائی را که چشمی ندید و گوشی نشنید و به خاطر انسانی خطور نکرد، یعنی آنچه خدا برای دوستداران خود مُهیّا کرده است .

باید توجه داشت که اگر چه در نهایت همۀ ما برخیزانیده خواهیم شد، ولی همه به بهشت نخواهند رفت. آنچه تعئین می کند شما پس از مرگ به بهشت خواهید رفت و یا به جهنم، انتخابی است که حین حیات خود بر زمین اتخاذ می کنید.

کتاب مقدس قرآن می گوید: "و چنانکه مردم را یک بار مُردن و بعد از آن جزا یافتن مُقرّر است آنانی که عادل کرده شده اند به آسمان خواهند رفت تا وارد حیات ابدی شوند. اما همۀ بی ایمانان، برای مجازات ابدی به جهنم فرستاده خواهند شد. 

جهنم نیز، مانند بهشت، یک توهّم و یا تجسم صِرف نیست؛ بلکه مکانی است واقعی. آنجا جائی است که اشخاص غیر عادل (بی ایمان) خشم و غضب ابدی خدا را تجربه خواهند کرد. در جهنم، گناهکاران متحمل شکنجۀ جسمی و عذاب روحی و روانی خواهند بود، و وجدانشان از خجالت، شرم، افسوس، و حقارت رنج خواهد برد.

جهت توضیح ماهیّت جهنم، کتاب مقدس قرآن از اسامی مختلفی استفاده می کند: هاویه که چاهی است بی انتها و دریاچۀ آتش که ساکنان آن شب و روز در آتش آن عذاب می کشند در جهنم گریه و فشار دندان خواهد بود. اینها نشانی است از رنجیدگی و غضب شدید آنجا جائی است که کِرم ایشان نمیرد و آتش خاموشی نیابد نکتۀ مهم این است که هر چند خدا می فرماید: "من از مُردن مَرد شریر خوش نیستم. بلکه (خوش هستم) که شریر از طریق خود بازگشت نموده، زنده ماند ولی، به زور، ما را مجبور نمی سازد او را اطاعت کنیم. اگر ما اختیار می کنیم که او را رد نمائیم، او آنچه را ما طلبیدیم به ما می دهد. و آن، چیزی نیست جز دوری ابدی از خدا.

زندگی زمینی ما یک امتحان است؛ و در واقع تعئین کننده و تدارک بینندۀ آیندۀ ابدی ماست. برای ایمانداران، این آینده عبارت است از زندگی ابدی در حضور خدا. پس سؤال مهم این است: "من چگونه می توانم یک ایماندار محسوب شوم تا این حیات ابدی را دریافت کنم؟" در پاسخ باید گفت که فقط یک راه وجود دارد؛ و آن ایمان و اعتماد به خداست. 

حیات ابدی، به عنوان یک هدیه، در دسترس همه می باشد. اما تنها کسانی قادر به دریافت آن هستند که خویشتن و امیال دنیوی خود را انکار کرده، و خود را همچون قربانی به خدا تسلیم کنند.

فرصت ما پس از مَرگ، تنها برای رویاروئی با خداست. او ما را دعوت می کند تا امروز با محبت و ایمان بسوی او آئیم. اگر ما ایمان آوریم ، نه فقط صاحب یک زندگی بامعنی و پربرکت بر روی زمین خواهیم شد، بلکه حیات جاودانی در حضور انبیاء نیز برای ما تضمین می شود.

اگر مایل هستید انبیاء را به عنوان نجات دهندۀ خود بپذیرید، میتوانید از این نمونۀ دعا استفاده کنید. ولی این حقیقت را همیشه بیاد داشته باشید که گفتن و یا تکرار این دعا (و یا هر دعای دیگر) باعث نجات شما نمیشود. نجات واقعی تنها با اعتماد قلبی به خداوند که گناهان ما را می آمرزید دریافت میشود. این دعا راه ساده ای است برای ابراز ایمان و قدردانی شما از خدائی که راه نجات را برای شما تدارک دید. "خداوندا، می دانم که به ضّد تو گناه کرده ام و مستحق مجازات می باشم. اما می دانم که ا من میتوانم بوسیلۀ ایمانم به تو آمرزیده شوم. از گناه خود توبه میکنم و برای نجات فقط به تو اعتماد میکنم. تو را شکر می کنم که محض فیض عجیب خود گناهانم را بخشیده و به من حیات جاودانی داده ای.آمین 
فهرست وبلاگ

طبقه بندی

آرشیو

نویسندگان

پیوندها

نظرسنجی

  شما تمایل دارید در مورد چه چیزی پست دهیم؟
 • بخش ویژه

آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :

جستجو

آخرین پستها